Projekt 1.2 PO PW – Etap II

Projekt 1.2 PO PW – Etap II

Logo UE

SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o.” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

      I.          Cele projektu

Projekt obejmuje przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie Smile nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego w ramach Etapu I. Model biznesowy jest związany z wprowadzeniem produktów typu małe AGD na wybrane rynki zagraniczne: Czechy, Węgry, Ukraina, Białoruś. Rynki te są najbardziej perspektywiczne, zgodnie z analizami przeprowadzonymi przy opracowywaniu modelu biznesowego Internacjonalizacji.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

1. Usługi doradcze w zakresie:

  1. Wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi
  2. Przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m. in. Badania marketingowe na rynku docelowym
  3. Budowa kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego
  4. Przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron aplikacji internetowych
  5. Wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych
  6. Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów
  7. Uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą

Przedstawiane działania związane z profesjonalnym doradztwem w zakresie kompleksowego wprowadzania firmy na rynki zagraniczne stanowią bardzo dobrą podstawę do przygotowania konkretnej oferty promocyjnej. Z tego względu przedstawiciele firmy SMILE planują dodatkowo odbycie czterech misji gospodarczych na specjalistyczne imprezy targowe:

1)     Chiny „Canton Fair”– edycja wiosenna, Guangzhou

2)     Chiny „Canton Fair „– edycja jesienna, Guangzhou

3)     Turcja „Zuchex”- Istambuł

4)     Niemcy „Ambiente” – Frankfurt

Misje gospodarcze mają na celu szeroką promocję produktów Wnioskodawcy i spotkania oraz nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.

    II.          Planowane efekty

Podstawowym celem projektowym jest wprowadzenie marki SMILE na zagraniczne rynki oraz ich zdobycie z wytypowanymi innowacyjnymi produktami. Wszystkie działania w ramach Biznesowego Modelu Internacjonalizacji będą prowadzić do uświadomienia biznesowych partnerów o jakości oferowanych produktów i usług. Strategia promocji będzie oparta w dużej mierze o pokazanie dokonań na rozwiniętym rynku jakim jest Polska i posiadanie silnej pozycji producenta. Wskazanie produktów, które skutecznie rywalizują z międzynarodowymi lub niemieckim koncernami, powinno opierać się przede wszystkim na jakości oraz np. elastyczności zamówień. Konkurencja w zakres małego AGD prawdopodobnie nie będzie tak elastyczna w zakresie zamówień jak przedsiębiorstwo SMILE. Wszystkie te działania mają doprowadzić w założeniu do postrzegania przedsiębiorstwa jako producenta dedykowanego do współpracy „szytej na miarę” dla odbiorców z poszczególnych krajów.

  III.          Wartość projektu

Wydatki ogółem: 481 245,72 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 391 298,00 PLN

 

 IV.          Wkład Funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania: 313 038,40 PLN