Projekt 1.2 PO PW – Etap I

Projekt 1.2 PO PW – Etap I

"SMILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją Firmy SMILE Sp. z o.o.”
w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 

W ramach projektu opracowany zostanie model biznesowy internacjonalizacji produktów Firmy SMILE Sp. z o.o. Model biznesowy jest związany z wprowadzeniem produktów typu małe AGD na rynki zagraniczne np. Niemcy, Francja, Hiszpania, Ukraina, Białoruś

Model biznesowy będzie zawierał w szczególności:

  1. analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  2. badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
  3. koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
  4. wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
  5. rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),
  6. propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.)

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki na rynkach zagranicznych poprzez opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji oferowanych produktów firmy w szczególności małe AGD. Dzięki realizacji projektu widzimy szansę spółki w wejściu na rynki zagraniczne, a co za tym idzie wzrost sprzedaży i zwiększenie przychodów spółki o 10-15 %. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie makroregionu Polska Wschodnia.

 

 

Wydatki ogółem: 15 375,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 12 500,00 PLN

Dofinansowanie: 80%

Dofinansowanie projektu z UE: 10 000,00 PLN